Op 5 december 2023 spelen enkele leden van Prometheus op bij het bezoek van Snterklaas aan de Rembrandtschool in Delft.